Školička

/ dopolední provoz

- 7.30-12.30hod. -

 • 2 x týdně 2860,-/měsíc

 • 3 x týdně 3960,- / měsíc

 • 4 x týdně 4840,- / měsíc

 • 5 x týdně 5500,- / měsíc

Školička

/ celodenní provoz

- 7.30-14.30hod. -

 • 2 x týdně 4000,-/měsíc

 • 3 x týdně 5440,- / měsíc

 • 4 x týdně 6560,- / měsíc

 • 5 x týdně 7400,- / měsíc

Školička

/ celodenní provoz

- 7.30-16.30hod. -

 • 2 x týdně 4760,-/měsíc

 • 3 x týdně 6570,- / měsíc

 • 4 x týdně 7900,- / měsíc

 • 5 x týdně 8750,- / měsíc

Kroužky

/ pro školičkové děti

- -

 • Angličtina s Janinou 1500,-/pololetí (1xtýdně)

 • Jóga pro školičkové děti zdarma

Dodržujeme státní svátky a prázdniny.
V ceně školkovného je zahrnut pitný režim, hygienické potřeby, výtvarný materiál, Montessori pomůcky, výtvarná dílnička a dětská jóga.
Stravné se hradí zvlášť a to vždy na začátku měsíce.
Svačina 15,-
Oběd    41,-
Kroužky pro školičkové děti se hradí zvlášť podle výše popsaného ceníku a jsou realizovány při min. počtu 5 přihlášených dětí.
Sourozenecká sleva je možná a činní 5%.

Náhrady

Nárok na vybrání všech náhrad nevzniká a není zaručen, řídí se volným místem ve školičce. Vzniklé náhrady které se převádějí do dalšího měsíce, lze vybírat pouze tehdy pokud je následující měsíc řádně uhrazen. Snažíme se vyhovět všem žádostem.

Při frekvenci docházky 2 – 3 x týdně lze čerpat pouze podle volných dní kapacity školičky, do konce daného měsíce. Při nemoci na konci měsíce lze převést náhrady do měsíce následujícího a v tomto měsíci musí být vyčerpány. Školkovné se nevrací ani neponižuje.
Při frekvenci docházky 4 x týdně lze čerpat pouze podle volných dní kapacity školičky i v měsíci následujícím. Školkovné se nevrací ani neponižuje.
Při frekvenci 5 x týdně celý den a při celkovém počtu 10 zameškaných dní (lékařem potvrzené nemoci) se z dalšího školkovného odečte 25%.
Při frekvenci 5 x týdně dopoledne lze čerpat náhrady podle volných dní kapacity školičky i v dalším měsíci ve formě celodenní návštěvy ve vybrané dny až do vyčerpání zameškaných hodin. Školkovné se nevrací ani neponižuje.
Při závazném podání přihlášky je vybírán nevratný registrační poplatek 1000 Kč. Bez uhrazení tohoto poplatku, není z naší strany přihláška považována za závaznou. Poplatek není odpočitatelná částka ze školkovného ani z žádných dalších plateb.

Pokyny k platbám

Školkovné se platí vždy na měsíc dopředu a musí být uhrazeno nejpozději do 25. dne předešlého měsíce. Jestliže nebude platba zaslána na účet nebo přijata v hotovosti do 1. kalendářního dne předepsaného platebního období, má učitelka nebo jiný pracovník školičky vykonávající službu právo a nařízení nepřevzít dítě do školičky. Pokud dítě při ukončení docházky v průběhu roku nedokončí docházku aktuálního měsíce, školkovné je nevratné.
Platba může být uhrazena buď hotově ve školičce nebo bankovním převodem na účet 2068329389/0800.
Jako variabilní symobol uveďte datum narození přihlašovaného ve tvaru DD/MM/RRRR (den/měsíc/rok) a do poznámky uvěďte jméno a příjmení přihlašovaného.
Ceny jsou kalkulovány na 20 dní docházky, v několika měsících roku je dnů docházky více a cena se v tyto měsíce nenavyšuje a zůstává stejná. Některé měsíce v roce (např. poslední měsíc v roce) je docházka kratší a cena se neponižuje. Viz. přehled dnů na nástěnce ve školičce.
Pokud dítě v průběhu započaté docházky nebude navštěvovat školku celý měsíc, výše školkovného jako udržovací poplatek činí 25% z běžného školkovného. V opačném případě bude místo nabídnuto dalšímu zájemci.
Výše uvedené ceny jsou v Kč. Nejsme plátci DPH.