Angličtina pro nejmenší děti s Janinou

Kurz pro nejmenší děti je veden hravou formou za použití pohybu, zpěvu, hudby,obrázkových kartiček, pracovních listů a dalšího materiálu.

Dětská jóga:

Cvičení dětské jógy je hlavně pohyb a zábava. Jóga dětem přináší:

 • pevnější a zdravější tělo
 • lepší koordinaci, rovnováhu
 • lepší soustředění
 • děti si osvojí lepší vnímání a ovládání svého těla
 • kvalitnější a mnohdy i delší spánek, umění relaxovat
 • rozvoj fantazie a představivosti
 • základ pro celoživotní duševní pohodu a zdraví
 • úctu k sobě i okolí
 • radost a pozitivní naladění a sebevědomí
 • cvičením v kolektivu formuje i charakterové vlastnosti (děti se učí  ohleduplnosti, přizpůsobení se kolektivu atd.
 • cvičení pomáhá rozšiřovat slovní zásobu (děti si trénují i paměť)
 • jóga u dětí zábavnou formou rozvíjí důležité dovednosti v „nesoutěživém“ prostředí“, a tak je výborným doplňkem ostatních soutěžních sportů.