NAŠE ŠKOLIČKA

Jsme Školička v Podhájí a jako školička s prvky Montessori fungujeme v Úvalech již od roku 2010.

VIZE ŠKOLIČKY

Naší školičku provozujeme jako školičku rodinného typu, ve které vycházíme z principů Montessori pedagogiky. Školičku, kde dětem vytváříme připravené prostředí, ve kterém se snadno orientují a cítí se spokojeně. Vedeme je k samostatnosti, zdravému sebevědomí, učíme je umění respektovat druhé a pečovat o sebe i své okolí. Neméně důležité je pro nás předat dětem kladný vztah k přírodě se všemi jejími obyvateli a poznat naše lidové tradice a zvyky. Respektujeme dětskou individualitu a její zvláštnosti. Snažíme se vytvářet pevné vztahy s rodiči a dětmi, kteří navštěvují naší školičku. Plně děti zapojovat do každodenního dění ve školičce.

Děti vychováváme na základě prožitků a zkušeností, využíváme aktivní účasti dětí, tvořivosti a motivace. Respektujeme individuální zvláštnosti, možnosti a potřeby dětí tak, aby se cítily spokojené. V rozvržení dne je ponechán prostor pro dětskou hru, která je nezbytným prvkem rozvoje dětské socializace, fantazie a dalších dovedností, které si dítě tímto samo osvojí.

Naším cílem je mít v mateřské školce šťastné a spokojené děti, které budou do školky chodit rády. Celková atmosféra školičky by měla být navozována klidem a pohodou.

MOTTO TŘÍDY:

„Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, nám se líbí celý svět. Máme se tu všichni rádi, Jsme tu velcí kamarádi.“

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP:

Dětem poskytujeme individuální péči během celého dne dle potřeb jednotlivých dětí. Zachováváme stále malý kolektiv dětí, který je vhodnější než velké kolektivy. Děti se zde snáze začlení a najdou si nenásilně své místo mezi vrstevníky. S většími dětmi pracujeme formou pracovních sešitů, pracovních listů, zaměstnáváme je v plnění a vyřizování drobnějších úkolů. Dále cvičíme rozumové schopnosti dětí, manuální zručnost, trpělivost a schopnost dokázat nabídnout pomoc mladšímu. Samozřejmostí je vedení staršího dítěte k předškolní přípravě. U menších dětí dbáme na rozvoj sebeobsluhy, samostatnosti, nácviku praktických dovedností a trpělivosti např. při stolování a oblékání. Učíme je, jak si o pomoc říct a také ji dokázat přijmout.

CELOROČNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM:

Celoroční výchovný blok je sestaven tak, aby přispíval k zdravému rozvoji dítěte a jeho učení v různých oblastech. Umožňuje naplnit život dítěte pestrou nabídkou činností. Dítě má možnost získat potřebné dovednosti, poznatky, poznávat hodnoty a zaujímat postoje. Jednotlivá témata jsou zpracována formálně na školní měsíce, ale v praxi nejsou pevně ohraničena. Jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění ve školičce. Všechna témata jsou prostoupena Montessori pedagogikou a podtémata jsou dále rozpracovávána na jednotlivé týdny a dny.

Bloky se vzájemně prolínají a snažíme se do celého programu včlenit všechny děti. Těší nás zájem všech a to i těch nejmenších o veškeré činnosti a dění ve školičce. Jedinou podmínkou je vzájemně se nerušit.